Subject tags for mythological characters

A B C D E G H I K L M N O P R S T W Z

Zeus, Munich, Antikensammlungen 596

There are two kinds of searches possible for this web site. The first type, which is comprehensive, involves just entering a mythological character’s name in the search box over the left menu bar. This type of search will pull up most pages where your character is mentioned.

Please note that the name of a character might appear with different spellings (ex: Zeus, Juppiter, Jove) since different translators might prefer to use the Greek, the Latin, or the English spelling.

The second way to search is a subject search; in this type of search, the same search box is used, but the name of the mythological character must be preceded by a pound symbol (#), as in “#Orpheus” (see below for the spelling of each name you are looking for). This type of search, called a tag search, will lead you to most of the pages that contain artistic depictions of the character.

Please note that you can combine more than one character’s name in a search, by simply putting a space between the names, as in “#Smyrna/Myrrha #Adonis”. If the character(s) has more than one word identifying him/her/them, the plus symbol (+) should be inserted between each of the different words in the name, as in “#Daughters+of+Minyas” (see below for such combinations).

When there is a subject tag(s) at the bottom of a page with artistic sources, clicking on the tag, as in #Zeus, will cause all the pages with the same tag to display; hence you will find most examples of Zeus in artistic representations on this site.

A:

#Abderos#Achilleus, #Admetos, #Adonis, #Agamemnon, #Aias+son+of+Oileus, #Aias+son+of+Telamon, #Aigina, #Aigisthos, #Aineias, #Aiolos, #Aithra, #Akamas, #Akastos, #Aktaion, #Aletes+son+of+Aigisthos, #Alkestis, #Alkmaion, #Alkmene, #Aloadai, #Amazones, #Amphiaraos, #Amphilochos+son+of+Amphiaraos, #Amphion, #Amphitrite, #Amphitryon, ##Anchises, #Andromache+Amazon, #Andromache+wife+of+Hektor, #Anesidora, #Antenor, #Antikleia, #Antilochos, #Antiope+I (mother of Amphion and Zethos), #Antiope+wife+of+Laokoon, #Antiphates+son+of+Melampous, #Aphrodite, #Apollo, #apple, #Ares, #Ariadne, #arms+of+Achilleus#Artemis, #Askanios, #Astyanax, #Atalanta, #Athamas, #Athena, #Atlas, #Augeias, #Autoboulos, #Autolykos

B:

#basket, #battlements+of+Troy, #bearskin, #boar, #boarskin, #Boreas, #Briseis, #bull

C:

#cattle, #Chariklo, #Charon, #Charybdis, #Cheiron, #Chimaira, #Chryse, #Chrysippos, #Chrysothemis, #cock, #crab#crane

D:

#Danae, #Daphne, #Daughters+of+Minyas, #deer, #deerskin#Deianeira, #Deidameia, #Deiphobos, #Delphic+tripod, #Demeter, #Demophon, #Diomedes, #Dionysos, #Dirke, #dog, #dogs, #Dryad, #Dryas

E:

#eagle, #eidola, #Eileithuia, #Elektra+daughter+of+Agamemnon, #Eleusis, #Elpenor, #Eos, #Epimetheus, #Erigone+daughter+of+Aigisthos, #Erinyes, #Erinys, #Eriphyle, #Eris, #Eros, #Erysichthon, #Eumaios, #Euopis, #Euphorbos, #Eurykleia, #Eurylochos, #Eurypylos, #Eurystheus, #Eurytion

G:

#Gaia, #Ganymedes, #Galene, #Geryoneus, #Gigantes, #Glauke+Amazon, #Glaukos, #Golden+Fleece, #Gorgons, #Graiai, #Groom+of+Diomedes

H:

#Hades, #Harmonia, #Harpuiai, #Head+of+Orpheus, #Hebe, #Heimarmene, #Hekabe, #Hekate, #Hektor#Helen, #Helios, #Helle, #Hellen, #Hephaistos, #Hera, #Herakles, #Hermes, #Hesione, #Hesperides, #Hestia, #Himeros, #Hind, #Hippalkimos, #Hippolyte#Hyakinthos, #Hyades, #Hydra, #Hypnos

I:

#Iason, #Idas, #Ikarios, #Ino, #Iolaos, #Iphigeneia, #Iphikles, #Iphito, #Iphitos, #Iris, #Ixion

K:

#Kadmos, #Kaineus, #Kallirhoe, #Kallisto, #Kalypso, #Kanake, #Kapaneus, #Kassandra#Kastor, #Kentauroi, #Kentauros, #Kephalos, #Ker, #Kerberos, #kerykeion, #Kirke#Klytaimestra, #Klytios, #Kokalos, #Kouretes, #Kreousa, #Kresphontes, #Kronos, #Kybele, #Kyknos, #Kyrene

L:

#Laertes, #Laios, #Laodameia+nurse+of+Orestes, #Laokoon, #Lapythos, #Lerna, #Leto, #Linos, #lion, #lionskin, #Lykaon, #Lykos, #Lykomedes#Lykourgos, #Lyssa

M:

#Mainades, #Maira, #Makareus, #Mania, #Mares+of+Diomedes, #Marpessa, #Marsyas, #Medousa, #Megara, #Melanion, #Melanippe, #Memnon, #Menelaos, #Metis, #Midas, #Minos, #Misenos, #Moirai, #Mopsos

N:

#Nausikaa, #Nemean+Lion, #Nemesis, #Neoptolemos, #Nephele, #Nereides, #Nereus, #Nessos, #Nestor, #Nikippe, #Nymphai, #Nyx

O:

#Odysseus, #Odysseus’+transformed+men, #Oidipous, #Oinone#Oinopion, #Okeanos, #Oknos, #Olympians, #omphalos, #Ophis, #Oreithuia, #Orestes, #Orpheus, #Orthos, #Ouranos

P:

#Pan, #Pandora, #Paris, #Patroklos, #Pegasos, #Peirithoos, #Peitho, #Peleus, #Pelias, #Pelops, #Penelope, #Penthesileia, #Pentheus, #Periboia, #Persephone, #Perseus, #Phaon, #Pheres, #Philoktetes, #Phoinix, #Phokos, #Pholos, #Phrixos, #pirates, #pithos, #Polites, #Polyboia, #Polybos, #Polyphemos, #Polyxena, #Pompe, #Pontos, #Poseidon, #Priam, #priestess, #Prometheus, #pygmy, #Pylades, #Pythia, #Python

R:

#ram, #raven, #Rheia, #rock

S:

#Sack+of+Troy, #Salmoneus, #Sarpedon, #Satyroi, #scales, #sea+monster, #Seiren, #Seirenes, #Selene, #Semele, #ship, #Silenoi, #Silenos, #Sisyphos, #Skylla, #Skythian, #Smyrna/Myrrha, #snake, #Sphinx, #statue, #Sthenelos, #Stymphalian+Birds, #suitors, #sword

T:

#Talthybios, #Tantalos, #Taugete, #Tekmessa, #Telamedes, #Telamon, #Telemachos, #Telephos, #temple, #Teukros, #Thamyris, #Thanatos, #Theano, #Thebe, #Thersites, #Theseus, #Thetis, #Thracian+women, #thunderbolt, #Thyone, #Timandra, #Titans, #Tithonos, #Tityos, #Triptolemos, #Triton, #Troilos, #Trojan+Horse, #trophos, #Tyndareos, #Typhoeus

W:

#wheel, #wine+cup, #wine+pithos, #wineskin

Z:

#Zephyros, #Zethos, #Zeus

 2,908 total views,  2 views today